Disclaimer

Sinicon Interactive besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Omdat Sinicon Interactive steeds bezig is deze producten en diensten verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, snelheden, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud. Omdat onder meer gebruik gemaakt wordt van netwerken van derden, is het mogelijk dat we afwijken van de elders aangeboden producten en diensten.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Sinicon Interactive. Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan. Voor commercieel gebruik dient men wel een bronvermelding toe te voegen.

Deze internetsite bevat links naar sites van derden. Sinicon Interactive is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Sinicon Interactive verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u twijfelt over de juistheid of volledigheid van inhoud van het bericht adviseert Sinicon Interactive u contact op te nemen met de afzender
van dit bericht of het bericht te verwijderen.


Project aivtrans.nl
Voor het transportbedrijf A.W. in t' Veld Transport heeft Sinicon Interactive een website opgezet welke aangestuurd word door het Joomla 1.5 CMS.
Project Plantagekerk

Voor de "Vrienden van de Plantagekerk" heeft Sinicon Interactive een bestaande Joomla template gepersonaliseerd. Tevens levert Sinicon Interactive de hosting voor vriendenvandeplantagekerk.nl